Điều khoản sử dụng

Trang web xổ số là một nền tảng cung cấp dịch vụ xổ số trực tuyến. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây.
Người dùng phải đảm bảo rằng mọi thông tin cung cấp trên trang web là chính xác, đầy đủ và không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung, bao gồm hình ảnh, logo, văn bản, đồ họa, video và âm thanh, trên trang web xổ số đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên sở hữu trí tuệ khác.
Việc sử dụng, sao chép, phân phối hoặc tái sản xuất bất kỳ nội dung nào từ trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng là vi phạm bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo các quy định và quy tắc bảo mật hiện hành.
Mọi thông tin cá nhân được thu thập từ bạn sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp dịch vụ và liên hệ với bạn theo yêu cầu của bạn.

Pháp lý và trách nhiệm

Trang web xổ số không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc rủi ro nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web.
Người dùng chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của thông tin cá nhân và giao dịch mà họ cung cấp trên trang web.

Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của điều khoản và chính sách bảo mật mà không cần thông báo trước.
Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến điều khoản và chính sách bảo mật của trang web xổ số, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.
Lưu ý: Đây chỉ là một mô tả tổng quan về điều khoản và chính sách bảo mật của một trang web xổ số tiêu chuẩn. Các trang web khác có thể có các điều khoản và chính sách riêng biệt. Đề nghị tham khảo trực tiếp trang web xổ số cụ thể mà bạn quan tâm để biết thêm chi tiết.*